weixin
官方微信
星地激光通信

2017年5月,CCSDS(国际空间数据系统咨询委员会)发布了实时气象与大气特性表征数据的绿皮书。书中分析了影响星地光通信的主要参数,给出了获取这些参数的测量设备...

大气光学湍流预报

美国的战略导弹防御系统采用机载激光器击毁对方的导弹。大气湍流的存在,会产生激光束离焦等现象,降低了击毁导弹的能力。为此,美国空军专门成立了大气决策辅助系统,来提前预报大气光学湍流强度的分布演化,为机载激光器的选择最佳的发射时间和路径...

                                   

                                大气光学湍流的分布演化

公司地址:北京市海淀区马连洼北路8号    |      联系电话:152-1025-0308     |      电子邮箱:info@kyoptics.com
CopyRight © 2018 All Rights Reserved    北京开阳空间科技有限公司 版权所有     京ICP备18050509号